Ga naar de inhoud

Waddenzee

De Waddenzee speelt een belangrijke rol in Witte Duisternis. Ferry de Groot heeft een heel inventief systeem voor stroomopwekking bedacht, geïnspireerd door de getijdestroming in de Waddenzee. De ontknoping van het boek vindt ook plaats op de Waddenzee. De Waddenzee brengt rust en is prachtig, maar biedt ook kans aan smokkelaars die gebruik maken van het Wad.

Wat was het beste moment de Waddenzee in te varen? Hij had zich in de stroming daar zo vaak verdiept voor zijn GTS systeem, maar het gebrek aan zelf opgedane ervaring speelde hem nu parten.

Witte Duisternis hoofdstuk 19 te koop bij bravenewbooks en als e-book bij bol.com en kobo.com

De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Een leefgebied en tussenstop voor vogels, vissen, onderwaterdieren, planten en zeehonden. Én een uniek natuurgebied om in te recreëren. Het wad is altijd in beweging. Enorme hoeveelheden water persen zich tweemaal per dag met eb en vloed door de zeegaten tussen de Waddeneilanden..

Waddenzee, droogvallende zandplaten

Zeehond Tim

Grijze zeehond


De grijze zeehond Tim speelt in Witte Duisternis een kleine, maar zeer belangrijke rol. In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor, grijze zeehonden en de gewone zeehond. Grijze zeehonden een stuk groter dan gewone zeehonden en het kopprofiel is afgeplat. Een grijze zeehond is nieuwsgieriger en wat speelser dan een gewone zeehond. Ze hebben een uitgesproken karakter. Er zijn ongeveer 6500 grijze zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee.

De duistere kant van de Waddenzee

De Dulcibella voer met slechts een heel klein driehoekje voorzeil over de Waddenzee. Het was genoeg om koers te houden. Ferry zag geen hand voor ogen. Dit was volslagen duisternis.

Witte Duisternis hoofdstuk 21 te koop bij bravenewbooks en als e-book bij bol.com en kobo.com

Waddenzee ’s nachts

Naast het nachtelijk duister is er nog een andere duistere kant van de Waddenzee, drugssmokkel. In Witte Duisternis wordt de Waddenzee als route voor cocaïnesmokkel gebruikt. Hiermee had Ellinghaus een voorspellende blik. In 2023 is er een rapport uitgekomen waarin geconstateerd wordt dat Rotterdamse drugscriminelen gesignaleerd worden in Groningen en de Waddenzee volop gebruiken voor hun smokkelactiviteiten. Volgens de onderzoekers hebben politie en justitie totaal geen zicht op deze drugssmokkel.

Zeilen op de Waddenzee

‘Ruik die zilte lucht eens even,’ bracht Tess uit, toen ze de geuren van het slib, zout en zeewier opsnoof. Ze lachte bevrijd van zorgen. ‘Dit is echt de Waddenzee.’.
‘Reken maar.’ zei Ferry.

Witte Duisternis hoofdstuk 22 te koop bij bravenewbooks en als e-book bij bol.com en kobo.com

boot op de Waddenzee